Nu har vi genomgått årets revision enligt BRC global standard version 7.

Standarden som är en internationell kvalitets- och produktsäkerhetsstandard för en garanterad och säker produktion innefattar detaljerade krav gällande HACCP, kvalitetsledningssystem, processtyrning, produktstyrning, anläggning & produktionsplats samt personal.

Företag som har 10 mindre avvikelser erhåller betyg A, 5 avvikelser eller färre av mindre karaktär belönas med högsta betyg AA.

Det är med stolthet vi presenterar vårt resultat där vi med endast 4 mindre avvikelser erhöll högsta betyg AA.