Fokus på utveckling av svensk närproducerad råvara när Signal & Andersson Charkuterifabrik AB blir delägare i A.J. Dahlberg slakteri AB

AJ Dahlberg slakteri och Signal & Andersson satsar långsiktigt och tar nästa steg i utvecklingen. Två välinvesterade och moderna produktionsenheter kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och genom affären säkerställs tillgång och efterfrågan av högkvalitativ svensk köttråvara. Båda bolagen kommer fortsätta utvecklingen av sina sortiment i syfte att erbjuda produkter under egna varumärken och våra kunders egna märkesvaror. Delägarskapet knyter samman hela ledet från primärproduktion till slutkund.

”För oss kommer denna affär som ett naturligt steg i vår utveckling. Som ett svenskt familjeföretag värnar vi om Sveriges livsmedelsproduktion och med delägarskapet i AJ Dahlbergs får vi ett närmare samarbete genom hela råvarukedjan” säger Sven-Olof Larsson VD på Signal & Andersson.

”Vi vill komma närmre slutkunden och få ökad förståelse för hur vi kan förädla våra produkter och tycker att det är väldigt motiverande att få med oss Signal & Anderssons på denna resa” säger Magnus Larsson VD på Dahlbergs.

Signal & Andersson Charkuterifabrik är ett familjeföretag i femte generationen med ursprung från Stora Saluhallen i Göteborg. Företaget har 100 medarbetare och tillverkar 8 000 ton charkuterivaror i en modern produktionsanläggning i Göteborg.

AJ Dahlbergs slakteri i Brålanda etablerades redan 1888 och har de senaste åren investerat stort för att bli en ledande aktör när det gäller närproducerat högkvalitativt kött från västra och södra Sverige. AJ Dahlbergs producerar 22 000 ton per år och sysselsätter 120 personer. För mer info se www.dahlbergskott.se

Presskontakt:

Carolina Trolle Bonde, tel 070-796 27 96 | carolina@signal-andersson.com
Magnus Larsson, tel 070-824 93 75 | magnus@dahlbergskott.se

Signal & Andersson Charkuterifabrik AB
Sven-Olof Larsson VD
olof@signal-andersson.com

AJ Dahlberg slakteri
Magnus Larsson VD
magnus@dahlbergskott.se