”Jag är oerhört glad och ärad att ta emot Korvakademins hederspris!” säger Sven-Olof Larsson. Läs gärna Korvakademiens motivering nedan.

Korvakademiens Hederspris 2021

Korvakademien har utsett Signal & Andersson till Korvakademiens Hederspris 2021. Motiveringen lyder enligt nedan.

Sedan början av förra seklet har denna familj gjort prima korv och andra charkprodukter till hela svenska folket och även utanför vårt lands gränser. Idag är det femte generationen som håller traditionen levande. Med mottot ”enkelt, öppet och rakt med hög kvalitet till sparsamma priser” växer ständigt den stora skaran av stammisar dit även storkök, restauranger och butiker hör.

Under alla år som gått har man varit sin födelseplats trogen. Den inbjudande butiken i saluhallen på Kungstorget har blivit en omistlig del av det gourmandiska Göteborg. Detta är ett unikt familjeföretag med en superkunnig eldsjäl till chef vars insatser inte går att övervärdera, och med medarbetare som arbetar i samma anda.

Hederspriset 2021 tilldelas

Sven-Olof Larsson, Signal & Andersson

Göteborg.

Om Korvakademien

Korvakademien bildades 1991 och ska enligt stadgarna ha tolv ledamöter med god kunskap om och ett levande intresse för en högtstående svensk korvkultur. Korvakademien förverkligar sina syften genom att bland annat premiera kvalificerade insatser till korvkulturens fromma, samt genom att aktivt bidra till ökade kunskaper hos såväl producenter som konsumenter. https://korvakademien.se/